Frankische Driehoek te Goirle.

Opdrachtgever:

Woonstichting Leystromen

Periode:

Begin 2008- medio 2013

Projectomschrijving

Gelegen midden in de wijk de Hellen in Goirle.
De gemeente Goirle en Woonstichting Leystromen realiseerden, samen met vele gebruikers, dit nieuwe bruisende hart van de wijk.
Twee bestaande basisscholen en sporthal met supermarkt hebben plaatsgemaakt voor een Brede School met een MFA en buitenschoolse- en kinderopvang, een nieuwe sporthal met horeca, een AHOED, 20 appartementen voor Amarant, een bakkerij/chocolaterie/catering voor Amarant, 8 startersappartementen, 10 huur- en 11 koopappartementen en 7 parkwoningen.

Investeringskosten totale project € 23 miljoen.

Onze Werkzaamheden

Bouwmanagement over het gehele project.

De 2 scholen en het kinderdagverblijf hadden samen een PvE opgesteld voor een Brede School.

JVG Bouwconsult heeft met Rothuizen Architecten uit Breda vele overleggen gevoerd met alle gebruikers om tot een ontwerp te komen. Daarnaast zijn onder haar leiding alle civiele werkzaamheden tot stand gekomen, zoals bodemonderzoeken, wijziging bestemmingsplan, sloop sporthal en supermarkt en een deel van de school, het bouwrijp maken van het terrein, overleg met de nutsbedrijven en opstellen overeenkomsten met de gemeente Goirle. Vervolgens zijn alle voorbereidingsactiviteiten ten aanzien van de nieuwbouw door JVG georganiseerd, en heeft zij geadviseerd in het verkooptraject, verkoopbrochures gemaakt, bouwvergunning en overige vergunningen geregeld, huurovereenkomsten opgesteld. Met de architect en de nodige adviseurs is het bouwplan bestek gereed gemaakt. Middels een Europese Aanbesteding in 2 percelen zijn Slokker Bouwgroep BV en Kuijpers Installaties geselecteerd als bouwpartij en installateur. Samen met hen en Rothuizen Architecten en JVG Bouwconsult werd de bouwdirectie gevormd.

Het project was gebonden aan een strakke planning, i.v.m. de vastgestelde verhuisbewegingen van de 2 scholen. Het totale plan is gebouwd in 1 jaar en 9 maanden, inclusief het inrichten van het omliggende gebied.

Laaglandhof aan het Anne Frankplein in Rijen

Opdrachtgever:

Woonstichting Leyakkers (Huidig Leystromen)

Periode:

2002-2005

Projectomschrijving

Combinatie van Wonen, Werken, Leren. Op een kleine locatie zijn in een U-vorm gerealiseerd: aan de voorzijde een huisartsen-onder-een-dak praktijk met aangrenzend een apotheek (AHOED), daarnaast een afbouwschool. Hier overheen zijn 16 grote koopappartementen (Extra Large) gebouwd. Parkeren is geregeld met een afsluitbaar parkeerterrein.
Aan de achterzijde is een woonvoorziening bestaande uit 20 appartementen met gemeenschappelijke voorzieningen en een regiokantoor voor Amarant gebouwd en een kantoor voor Maatschappelijk Werk.

Door deze opzet is in het midden een prettig rustig binnenplein ontstaan.

Onze Werkzaamheden

JVG Bouwconsult was verantwoordelijk voor het totale bouwmanagement van de huisartsenpraktijk met apotheek, het Amarantdeel en kantoor IMW. Het project is gerealiseerd in samenwerking met HEJA projectontwikkeling die verantwoordelijk was voor de 16 appartementen met afbouwschool. Het ontwerp is tot stand gekomen door een vroegtijdige betrokkenheid van alle toekomstige huurders en gemeente Gilze en Rijen.

La vista Duna

Opdrachtgever:

Notarissen de Kort Mulder en van Tuyl en De Boer&Jonkers

Periode:

1999-medio 2001

Projectomschrijving

La Vista Duna, een multifunctioneel gebouw, bestaande uit drie kantoorverdiepingen, bestemd voor zakelijke dienstverlening, waarop twee verdiepingen met 8 exclusieve luxe gelijkvloerse appartementen . Half ondergronds gelegen parkeergarage met bergingen van de woningen, en een viertal kantoorunits. De parkeerplaatsen liggen eveneens anderhalve meter lager dan het straatniveau, zodat de auto’s uit het zicht staan.

Dit markante gebouw is opvallend gelegen aan de rotonde van de Kijkduinlaan en de Ketelhavenstraat nabij het Station Reeshof te Tilburg.

.

Onze werkzaamheden

JVG Bouwconsult BV heeft in opdracht van Notarissen de Kort Mulder en van Tuyl en makelaar de Boer en Jonkers de grond verworven en daarna de projectontwikkeling en projectvoorbereiding ter hand genomen. Voordat het project werd aanbesteed is besloten om het project te verkopen aan Van der Weegen Bouwontwikkeling te Tilburg. Daarna is het project overgedragen aan en uitgevoerd door Van der Weegen.