Diverse planontwikkelingen

Opdrachtgever:

Gemeente Tilburg

Periode

Van 1999 - 2003

Projecten

– Ontwerp en aanleg Reeshofpark (foto skatepark en vijver)

– Prijsvraagontwikkeling horeca in het Reeshofpark

– Multifunctioneel gebouw Pius X kerk locatie, met een kerk, wijkcentrum, bibliotheek
en koopappartementen (foto gevels)

– Herstructurering Uitvinders/Zeeheldenbuurt in samenwerking met TIWOS.

– Grondverkoop autoboulevard Midden Brabantweg

– Locatie onderzoek voor kinderdagverblijven (foto kdv Blokkendoos, Breskensstraat)

– Herontwikkeling locatie zwembad Ringbaan West, prijsvraag voor appartementen

– Diverse grondexploitatie locaties voor bouwbedrijven en ontwikkelaars

– Korvelse Hofjes samen met TBV

– Strategie herbestemming Tartinistraat

Onze Werkzaamheden

Vanuit de rol als projectleider stadszaken diverse planontwikkelingen begeleid.

Voornaamste taken waren het opstellen van exploitatieovereenkomsten, afsluiten grondovereenkomsten, begeleiden van ruimtelijke ordeningsprocedures, bestuursbesluiten maken, communicatie met pers en betrokkenen, overleggen met projectontwikkelaars, woningcorporaties, inspraak/informatie avonden voorbereiden en houden.