17 starterswoningen Den Brabander, te Chaam.

Opdrachtgever:

Woonstichting Leystromen

Periode:

2009 - 2011

Projectomschrijving

Nieuwbouwplan bestaande uit 17 starterswoningen.

De gemeente Chaam had tegen een aantrekkelijke grondprijs kavels beschikbaar gesteld aan jonge bewoners van Chaam om zelf een woningbouwplan in CPO verband te realiseren. Woonstichting Leystromen heeft het mogelijk gemaakt om de woningen onder een koopgarantregeling te ontwikkelen. De jongeren hebben ook nog kunnen profiteren van een gunstig aanbestedingsklimaat. Al deze aspecten hebben er toe bijgedragen dat deze starters met een gering risico en lage financiële lasten de woningen na een voorspoedige bouwtijd konden betrekken.

Het ontwerp was in handen van Keeris Architecten.

Onze Werkzaamheden

Adviesrol namens Woonstichting Leystromen voor het CPO Chaam.
Zoals de contractvorming met 3 partijen: gemeente Chaam, Woonstichting Leystromen en de CPO Chaam. Uitgangspunten koopgarantregeling bepaald.
Verkaveling en aanbestedingsvorm vastgesteld

Koningshof, voormalige gemeentewerf, te Riel.

Opdrachtgever:

Woonstichting Leystromen

Periode:

medio 2008- eind 2012

Projectomschrijving

Inbreidingsplan bestaande uit 6 patiokoopwoningen, 3 huurwoningen en 17 starterswoningen.

Een samenwerking project tussen gemeente Goirle en Woonstichting Leystromen. Samen met CPO Startersvereniging Riel en Vermeer Architecten zijn de 17 starterswoningen en de 3 huurwoningen tot stand gekomen.

Het ontwerp van de 6 patiokoopwoningen was in handen van Architectenbureau Swillens.

Onze Werkzaamheden

Regierol tijdens de ontwikkeling en voorbereiding van het gehele project, bouwmanagement van 6 patio- en 3 huurwoningen.
Betrokken bij stedenbouwkundige planuitwerking, leiding over wijziging bestemmingsplan, contacten met alle omwonenden, opstellen van overeenkomsten, coördinatie van civiele werkzaamheden, verkoopactiviteiten, begeleiding CPO. Deelname aan bouwteam. Faillissement Vannel Bouwbedrijf meegemaakt en met curator en aannemer Gebr. Van Stiphout het bouwplan afgewerkt.