Bouwmanagement

Wat houdt bouwmanagement onder andere in?foto61

 • Het begeleiden van het gehele bouwproces, zowel financieel
  als uitvoeringstechnisch
 • Het opstellen van het programma van eisen en het bepalen van
  het budget
 • Het opstellen van de bouwplanning
 • Het samen met u selecteren van de leden van het bouwteam
 • Het in uw naam optreden als gedelegeerd bouwdame
 • Het geven van projectleiding en directievoering op de bouw
 • Het bewaken van voortgang, kwaliteit en kosten
 • Rapportage en advies naar de opdrachtgever
 • Uw sparringpartner in het bouwproces

Waarom wordt bouwmanagement steeds belangrijker?

De bouwbranche specialiseert zich steeds verder, nieuwe technologieën, zowel materiaal- als
uitvoeringstechnisch worden ingevoerd, en er wordt steeds meer gediversifieerd.

De wet- en regelgeving ten aanzien van bouwfysica, normering, bouwbesluit, ARBO, gemeentelijke en provinciale besluiten worden regelmatig aangepast. Wat gisteren nog gold, is vandaag al weer gewijzigd.

U krijgt te maken met gemeentelijke en provinciale overheden, welstandscommissie, bestekschrijvers, tekenbureaus, diverse adviseurs, architecten, aannemers en onderaannemers. Al deze partijen spreken hun eigen taal en verwachten dat u als bouwheer deze taal begrijpt en hen de juiste gegevens op het juiste moment aanreikt.

Daarnaast is het bouwproces financieel complex en intensief, er moet een realistisch budget opgesteld worden waarin alle aspecten belicht worden, en dit moet bewaakt worden. Eventfoto62ueel moet er een haalbaarheidsonderzoek komen of er moet na het eerste ontwerp een bezuinigingsronde worden uitgevoerd, met behoud van kwaliteit. Daarnaast zijn er subsidiemogelijkheden die jaarlijks wijzigingen.

Het wordt om deze redenen steeds lastiger alle technische, wettelijke, constructieve en financiële facetten van een bouwplan te doorzien en de samenhang te blijven herkennen. Wanneer daar dan nog de coördinatie en de controle van de uit te voeren werkzaamheden bijkomen, zowel planningstechnisch als financieel, is bouwen een complexe en tijdrovende maar ook uitdagende aangelegenheid te noemen.

Voor veel van mijn relaties zijn bovenstaande argumenten een van de redenen om de realisatie van hun bouwplannen in handen van JVG Bouwconsult te geven. Niet de complexiteit van het bouwproces is doorslaggevend, maar u moet zich tijdens het bouwproces kunnen blijven concentreren op uw eigen bedrijfsvoering en de verdere expansie van uw bedrijf, daar verdient u uw geld mee.

Het spreekwoord: “Schoenmaker, blijf bij je leest” is dan ook een duidelijke drijfveer om het bouwmanagement aan JVG Bouwconsult over te laten.